ตารางราคาสายไฟฟ้า

สายไฟVAF article(vaf)

สายไฟเดินในบ้าน Housing Wire(VAF)สายแบนแกนคู่หุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี.แรงดัน 300V(ราคา/ขด)

ขนาดสายSQ mm.

THAI YAZAKI FUHRER BCC MCI
2x0.5  -  -  472.00  -
2x1  830.00 883 1318.00  750.00 
2x1.5 1,200.00  1,236.00  1824.00  1,057.00 
2x2.5 1,935.00  1,987.00  2804.00  1,576.00 
2x4 2995.00  3,162.00  4020.00  2,357.00 
2x6 4770.00  5,171.00  6149.00  3,536.00 
2x10 7710.00  8,137.00   9831.00 5,604.00 
2x16 11950.00  12,468.00  11,950.00  8,543.00

สายไฟVAF,สายไฟฟ้าVAF,ราคาสายไฟVAFสายไฟฟ้าในบ้าน VAF,THW,NYY,VCT,VFF,CV,สายไฟฟ้ายาซากิ Thai yazaki สายไฟyazakiสายไฟCTW สายไฟFUHRER สายไฟBCC สายไฟPhelpsDodgeสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล สายไฟรถยนต์,สายไฟNYY,สายไฟTHW,สายไฟVCT,สายไฟทนความร้อน,สายลำโพงVTF 

 

Additional information